23 augustus 2010

Ben net terug van vakantie in Midden-Frankrijk. Gecombineerd met een leuke workshop over Carl Jung, archetypen en de innerlijke betekenis van sprookjes. En dan zie je in Nederland dat het hier ook draait om een sprookje. Onschuldig of toch niet? Beide visies zie ik vertegenwoordigd in de acties en ingezonden brieven over een mogelijke coalitie van VVD en het CDA met de PVV. Met daarin tevens zowel ‘de held’ als ‘de demon’ als archetypen. Het gaat in deze reacties niet zozeer om de (meer dan) achttien miljard euro aan bezuinigen – ook al kunnen die wel eens veel pijn gaan doen –, maar om of het wel of niet zal of mag lukken: een rechtse coalitie, gedoogd door een populist.

Dat deze populist veel kiezers kreeg, is een prestatie. En zijn kiezers moeten we ernstig nemen. Toch lijkt dit ‘coalitiesprookje’ minder onschuldig als je kijkt naar wat er internationaal gaande is. Ik bedoel de ‘koude oorlog’ tussen het ‘joods-christelijke’ Westen en de islam en/of delen van de islamitische wereld. Onlangs toonden 92.000 uitgelekte geheime documenten over de oorlog in Afghanistan aan dat die vele malen grimmiger was dan gedacht. Die oorlog is bovendien steeds meer een groot fiasco aan het worden, wat voor president Barack Obama een grote tegenvaller is. Zijn voorganger trapte in de valkuil terreur te willen bestrijden met militair geweld. Alles wat je aldus energie geeft, krijgt energie en wordt met andere woorden sterker, welk rechtvaardiging je er ook aan geeft. Iets waar Obama zich helaas nog niet direct aan blijkt te kunnen onttrekken. Ook al begint hij gelukkig wel met het terugtrekken van militairen uit Irak.

Bovendien neemt genoemde ‘koude oorlog met de islam’ – ik generaliseer naar het beeld, dus naar hoe het overkomt bij velen –, in Israël en de Palestijnse gebieden tevens zo nu en dan hete vormen aan. Daarnaast opereert de Amerikaanse CIA ook nog in het geheim in diverse landen tegen ‘moslimterroristen’. Op vrij grote schaal zelfs. In dat licht is de hetze tegen de bouw van een moskee in New York geen kleine zaak, ook al ligt deze een paar straten verwijderd van Ground Zero. Hier ligt ook mijn grootste grief tegen VVD en CDA met het geven van extra legitimatie aan een PVV, waarvan de leider uitgerekend op 11 september zal gaan protesteren tegen dit gebedshuis, dat overigens tevens plaats inruimt voor een gemeenschappelijk centrum voor alle gezindten. Er zitten racistische ondertonen in het programma van de PVV en in de uitspraken van haar leider, die niet kunnen, zoals dat heet. Maar door in het religieus tolerante New York internationaal mee te doen aan een hetze tegen de bouw van een moskee, overschrijdt Wilders een grens.

De Republikeinse burgemeester Michael Bloomberg verdedigde het besluit tot goedkeuring van de bouw overtuigend op basis van de grondwet en de Amerikaanse traditie van vrijheid van godsdienst, met tevens de opmerking dat er op 11 september ook moslims omkwamen. Is er sprake van een strijd tussen de jodendom/christendom en de islam? Ik denk van niet, ook al zijn er wel extreme groepen in deze drie religies die dat voorstaan of bevorderen. Indirect zien we dat ook bij een deel van de activisten in de actie tegen genoemde moskee. Die actie is spelen met vuur, in die zin dat het de ‘koude oorlog’ van het Westen met de islam of met islamieten, waarin we ons zoals geschetst hoe dan ook in mindere of meerdere mate bevinden, kan doen uitgroeien. Zij die de Koude Oorlog tussen ‘kapitalisme’ en ‘communisme’ meemaakten, weten hoe gevaarlijk dat kan zijn. Geen onschuldig sprookje dus.

Als Wilders dat zelf niet beseft en niet wil afzien van zijn spreken op 11 september, zou ik als ik Mark Rutte en Maxime Verhagen was – dit ook tegenover Barack Obama en Michael Bloomberg –, niet in zee gaan met hem in een gedoogakkoord, dat Wilders vele malen meer legitimatie geeft dan het Kamerlidmaatschap.

Dit artikel verscheen onder meer in Het Parool van 23 augustus 2o10.

Advertenties