28 februari 2011

Jammer voor de Statenleden in mijn provincie – ik heb goede herinneringen aan mijn  kort GroenLinks-Statenlidmaatschap van Zuid-Holland –, maar mijn stemkeuze op woensdag 2 maart heeft dit keer bewust een landelijke of buitenlandpolitieke dimensie.

We zijn als NAVO-lid mede betrokken in een al bijna tien jaar durende bezetting van en oorlog in Afghanistan, hoezeer beide ook verkocht worden als ‘bevrijdend’. Die oorlog is uitzichtloos en die bezetting is – als altijd – onderdrukkend. Beide moeten zo snel mogelijk stoppen. De recente NAVO-strategie van het sturen van dertigduizend extra soldaten naar Afghanistan (de zogeheten surge), alvorens te gaan nadenken over terugtrekken, is het tegendeel van een vredesgebaar en dus een blokkade voor het gaan onderhandelen met het verzet.

De PvdA doorziet sinds kort die strategie als verkeerd en bleek bereid het vorige kabinet te laten vallen, toen met name minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen tegen de afspraken in Nederland nog een derde keer naar Uruzgan wilde laten gaan. Consistent daarmee wijst de PvdA, evenals de SP, nu ook de Kunduzmissie van het kabinet-Rutte af. De GroenLinks-fractie helaas niet.

De politietrainingsmissie vindt plaats in de context van oorlog en bezetting en bovendien ten behoeve van een – corrupt – prowesters regime. Een regime dat in meerdere opzichten te vergelijken is met dat van Hosni Mubarak, dat het Westen dertig jaar met geld en wapens in het zadel hield; en ook met de andere gevallen of vallende regimes in het Midden-Oosten.

Het feit dat het Westen mede de hand had in de puinhoop in het Midden-Oosten, waartegen nu van onderop een democratische revolutie gaande is, is een les temeer om onze militaire en politieke interventie in Afghanistan te beëindigen. Jammer voor Jolande Sap, die ik op zich een authentieke veelbelovende leider vind, maar zij onderkende niet of veel te weinig dat een politiemissie de oorlog en bezetting in Afghanistan legitimeert.

Hoewel ik twintig jaar geleden medeoprichter was van GroenLinks en nog altijd lid ben van de partij, gaat mijn stem mede daarom naar de partij van Job Cohen en Frans Timmermans.

Advertenties