4 augustus 2013

Welkomstwoord door Hans Feddema 418244_2593352488028_1029258662_n

Allen weer hartelijk welkom, speciaal ook de vele nieuwe gezichten. Mogelijk zitten we wat dicht op elkaar met z’n 32-tigen. Maar dat heeft ook wel iets gezelligs. Het geeft in elk geval aan dat de (her)start van het Filosofisch Café Leiden – nu tevens van het Zinweb Café Leiden – ons niet koud laat. In het in de Leidse media verschenen persbericht viel zelfs het woord succesvol. Iets wat we alleen kunnen waarmaken als we een soort gevoel van enthousiasme en eenheid ontwikkelen als groep in onze filosofische reflectie op het leven. Iets wat de Leidse media al lijken te proeven, gezien hun prima berichtgeving over ons Café.

Misschien moet ik voor nieuwkomers nog zeggen dat Tania Meira, die vorige keer het taoïsme bij ons inleidde, en ik samen een team vormen, of dat wij elkaar bij ‘toeval’ (nou ja toeval, zie synchroniciteit, een van de volgende thema’s) troffen. Een treffen dat een droom in een stroomversnelling bracht. Tania is van beroep filosofe, onder meer in Eindhoven werkend als docente filosofie en verbonden aan het Filosofisch Instituut te Amsterdam. En ik ben antropoloog met onderzoekservaring in Afrika en Zuid-Azië, maar doe de laatste tien jaar ook vrij veel filosofie, soms ook in het kader van de symposia ‘Filosofie en Spiritualiteit’ op de Universiteit Leiden (geïnitieerd door de filosofen Gerard Visser, Rico Sneller en Hans Gerding), Verder doceerde ik in Amsterdam behalve antropologie en niet-westerse sociologie ook al wetenschapsfilosofie.

Het gaat vandaag vooral over de AlifURU Adat, en de relevantie daarvan voor het leven, ook voor dat van ons. We zien er allen naar uit wat seMUel Sahureka, een kenner van de Alifuru-levensfilosofie en voorzitter van de stichting Saka Mese Nusa ALifURU, straks gaat zeggen. Maar voordat ik hem het woord geef, nog even wat mededelingen.

Zinweb.nl, dat al een Zinweb Café Amsterdam heeft, adopteerde ons als Zinweb Café Leiden, dus als hun tweede Café op locatie, zodat we nu ook een tweede naam hebben naast Filosofisch Café Leiden. Tania en ik vinden dit een eer en bovendien goed voor de pr; we staan nu tevens uitgebreid op hun site. Zie mijnzinweb.nl. Jullie kunnen daar nu als leden van het Filosofisch Café Leiden er mededelingen kwijt over evenementen. Kijk in elk geval behalve op de sites van Tania en mij s.v.p. regelmatig op mijnzinweb.nl of wijs anderen er op.

Op de sites kon een themaplanning voor later niet ontbreken, maar dit programma is onder voorbehoud. Bovendien hebben we het snode plan naast Naropa en Willem de Ridder bekende mensen als prof. Fons Elders, Joop Dohmen, Hein Stufkens, Els Thissen, Glaudemans, Herman Wijffels, mijn leermeester en Leidenaar André Kobben, schrijver Roger Rundqvist, Harm Knoop, prof. Han de Wit, Peter de Haring, Jacob Slavenburg en/of Hans Stolp, Tijn Touber, Sattva van Dorssen over het soefisme (al toegezegd) en Gerard Visser of Rico Sneller uit te nodigen. Dat kost veel organisatie, ook al kennen we velen van hen persoonlijk en moeten we daarvan zeker ook het financiële plaatje nog bekijken. Misschien kan er ook iets samen worden gedaan met de vakgroep Filosofie van de Universiteit Leiden en/of met de  Studenten-Ekklesia in Leiden, wat het prijskaartje verlaagt.

Levenskunst lijkt belangrijk in onze filosofische reflectie. Filosofie heeft trouwens op velen een helende werking. Jules Evans, die een bij Ten Have uitgegeven boek (2013) schreef over praktische filosofie voor het leven, doet daarin zelfs deze uitspraak: “Filosofie redde mijn leven.” Door de oude Grieken, Nietzsche en ook het taoïsme – zoals we 7 juli zagen (taoïsme, waarin ik ook iets van Louise Hays ‘Gebruik je innerlijke kracht’ herkende) – kunnen we leren hoe te leven in contact met onszelf en in verbinding met de ander, inclusief het universum.

Daarom tot slot nog twee recente tweets (zie twitter.com/hansfeddema): “Levenskunst is vanuit je tenen ja zeggen tegen jezelf, inclusief je keuzes en beperkingen en zo in liefdevolle verbinding genietend leven.” En: “Levenskunst is zorgeloos blijven in het ondernemen van dingen, ook al ben je er eigenlijk nog wat bang voor. En om flexibel en humorvol om te gaan met wat het leven op je pad werpt.”

Nu dan seMUel: The floor is yours!

_____________________________ 

Door seMUel Sahureka

AlifURU Adat als relevante Levenskunst, ook voor ons

Net zo als de kunstenaar de juiste kleur kiest om zijn schilderij meer tot leven te laten komen, een dichter woorden tot zinvol leven brengt, een beeldhouwer leven vormt uit een steen, een filosoof al denkend het leven doorgrondt, vormt adat de kern in het leven van de mens AlifURU.

Adat is geen religie. Adat  is onze manier van leven

De kern van adat is:
Alles is met alles onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Alles is energie, niets is zonder energie
Alles is continu in beweging
Alles is één

Alles staat met elkaar in verbinding. Van het kleinste zandkorreltje op aarde met de verst gelegen ster in het universum. Niets bestaat in absoluut isolement. Geen enkel element of entiteit – stoffelijk, of niet stoffelijk – bestaat op zichzelf, los van zijn omgeving.

Maar wat is Leven? Wat maakt het leven, leven?
Voor de mens AlifURU is dat de verbinding – relatie – LIEFDE, compassie, respect

Wat maakt een mens een mens?
Voor de mens AlifURU is dat Aanwezigheid van zijn medemens

Hoe kijkt de mens AlifURU naar de wereld om hem heen? Hoe ziet hij zichzelf? Hoe ervaart hij het leven?

Het is niet relevant te zoeken waar de golf op zee begint, zo min als waar het beginpunt is van de wind. Belangrijker is het te weten in welke richting de golf en de wind zich voortbewegen, zodat ik weet in welke richting ze mij kunnen brengen.

Rood is de kleur van het Leven
Het is Al het Leven dat de mens AlifURU dient te respecteren

Vraag: wat doet de mens AlifURU als zij een vogeltje op de grond ziet liggen dat uit zijn nestje is gevallen?

_____________________________

Krachtig waken over onze Leefwereld

Aan Jou, de Moderne Mens

Gisteren
was ik het slachtoffer
Vandaag
besta ik niet meer……

Nu
ben jij aan de beurt
En morgen
Ben jij er dan nog?
Daarom
Laten we samen strijden
Schouder aan schouder
Voor een samenleving
Waarin we kunnen zijn,
Zoals we zijn,
’n eer voor ons Mens zijn
Want ik heb het recht te bestaan
Samen met jou

Samen
kunnen wij ons wereld bouwen,
Ja, samen
Schouder aan schouder
In Vrede en Vrijheid
Met ’n diep respect
Voor Moeder Aarde
Alleen
Zo hebben wij Samen
een toekomst
In een innige verbondenheid
van Wederzijds vertrouwen
en Liefde,
Jij en Ik
Schouder aan schouder
voor Eeuwig Onlosmakelijk
aan elkaar verbonden

Van Mij, de Inheemse Mens
seMUel Sahureka

Advertenties