Op 8 december houdt antropoloog en publicist dr. Hans Feddema in De Kapel te Bloemendaal (Potgietersweg) vanaf 10.30 de zondagochtendlezing Synchroniciteit, ‘toeval’ of zinvolle coïncidentie? De eerste die er een diepgravende studie aan wijdde, was Carl Gustav Jung. Hij omschrijft het als een “non-causaal verbindend principe”, waarbij ons patroon van oorzaak en gevolg geen opgeld doet en waarbij de toevalligheid – hoe wonderlijk ook – schijnbaar is. Er verschenen later meerdere studies, onder meer van Hans Moolenburgh, Paul Liekens en Deepak Chopra, waarbij de laatste spreekt van “Synchronisch leven” en Liekens zijn boekje de veelbetekenende titel Toeval, hoe doe je dat? geeft. Behalve dat er diverse typen zijn, zoals ‘toevallige’ ontmoetingen. ‘toevallige’ reddingen, waarschuwingen, telepathie, voorgevoelens, raadsels enzovoorts, zijn er ook diverse dimensies van synchroniciteit: 1) het ondergaan en ervan leren, 2) het ‘naar je toetrekken’ en zo de magiër van je eigen leven zijn via synchronisch leven en 3) het gebruiken als middel voor bewustwording en spiritualiteit, ook omdat het lijkt te wijzen op ‘een verborgen impliciete orde’ (een term van kwantumfysicus David Bohm) of een voor de mens onzichtbaar parallel universum, dat meer met ons bezig is, hoe subtiel ook, dan we beseffen of willen toegeven.

Advertenties