4 mei 2014AbStraatman

Allen weer hartelijk welkom op deze 4de mei, en speciaal onze inleider Ab Straatman.

Of de borrel vandaag na 5 uur wat korter zal duren, omdat mensen vanwege de officiële dodenherdenking vanavond wat eerder weg willen, weet ik niet, maar dat de opkomst ondanks 4 en 5 mei en de lentekriebels die dan extra schijnen op te spelen, niettemin goed is (precies 40), is niet helemaal ‘niks’, zoals dat heet, ook al leek het eerst wat anders, toen er wat berichtjes binnenkwamen in de geest van, zoals iemand schreef, “Hè wat jammer nou Hans, te meer gezien de spreker, maar helaas, ik vertrek juist zondag voor tien dagen naar Kreta, op 1 juni ben ik er wel.” Hoe dan ook, that’s all in the game in het drukke leventje dat we allen hebben. Het gaat hoe dan ook goed met het Filosofisch Café Leiden, dat begin juli zijn éénjarig bestaan viert. Leidenaren lijken dit (inclusief de meeste Leidse media) mooi te vinden, en zij niet alleen: er komen ook mensen uit Voorschoten, Voorhout, Leiderdorp, Oegstgeest, Haarlem, Den Haag, Amsterdam en zelfs Lelystad.

Een andere mededeling is dat Tania en ik de laatste tijd weer contact hadden met de Leidse filosofen Hans Gerding, Rico Sneller en Gerard Visser, die bovendien de komende weken minisymposia hier aan de universiteit organiseren, zowel op 9 mei als op 13 mei, de laatste in de Sterrenwacht; bij beide is eenieder welkom; zij die belangstelling hebben, kunnen Tania en mij benaderen. Nu ik toch bezig ben, wijs ik ook graag even op het Zinweb Café in Amsterdam op 21 mei om 18.00 uur en op het symposium in centrum de Roos P.C. Hooftstraat 183 in Amsterdam, waar onder anderen Nico Tydeman, publiciste Lisette Thooft en Brigitte van Baren, de vertegenwoordigster van de bekende Willigis Jäger uit Duitsland (op tafel ligt diens geweldige boekje Het leven eindigt nooit) spreken. De laatste is trouwens de moeder van de jonge psycholoog Lodewijk Houthoff uit Haarlem, hier, evenals de vorige keer aanwezig.

Maand van de filosofie: vervreemding en rationalisering?
We hebben net de Maand van de Filosofie achter de rug, waarin ‘Mens en techniek’ centraal stonden en waarin ook enigszins in de spotlight kwam te staan de machteloosheid en vervreemding die de mens soms voelt bij de technologisering van de samenleving, omdat de geest of het bewustzijn daardoor weleens wat in het gedrang komt; overigens ook, zo voeg ik toe, door het proces van overmatige rationalisering in onze samenleving. Maar mogelijk horen we straks hierover wat meer van Ab Straatman.

Laat ik ten slotte in deze opening van het elfde Café na de herstart nog even wijzen op de aprilnummers van Filosofisch Magazine en van THEOPTIMIST.nl, het vroegere Ode, op initiatief ooit van Jurriaan Kamp. In het eerste staat een belangrijk Historisch Profiel van de geheime leer of de Steen der Wijzen van Hermes Trismegistus onder het motto ‘Verhef je boven jezelf en word eeuwig’. En voorts een mooi verhaal over Joke Hermsens nieuwste boek Kairos. Het Juiste Moment, waarin deze laat zien dat er twee soorten tijd zijn: 1) chronos met begin en einde en 2) kairos, einde- en beginloos, kortom, de tijd van het eeuwige nu en vooral van het juiste of geschikte moment – een tijd die ons meer draagt en/of subtiel stuurt dan we denken, voeg ik toe. Echt een boek om te hebben, evenals het Filosofisch Magazine, en niet te vergeten THEOPTIMIST.nl, die vier pagina’s wijdt aan de pas op 82-jarige leeftijd gestorven filosoof Colin Wilson. Een groot mens, die steeds pleitte voor het verwijderen van het “pessimisme als omgevallen boom op onze moderne samenleving”. THEOPTIMIST.nl, waarin ik net als in Happinez ook de inspirerende columns en artikelen van Lisette Thooft nu aantref, naast die van Paul Coelho, is zelf trouwens meer en meer het magazine van ‘de magie van het positieve denken’. 

Staan we momenteel voor een grote bewustzijnsverandering?
Iets wat we ook weer zien in het meinummer, waarin onder meer de gezaghebbende en overal lezingen gevende bevlogen filosoof en ingenieur Maarten Zweers een portret wordt gegeven, waarin hij er onderbouwd op wijst dat we op dit moment voor een grote bewustzijnsverandering staan, een omslag waarin het oude denken inclusief de oude moraal terrein verliest, zo niet vast aan het lopen is. Hij meent zelfs dat we, zonder ons vaak daarvan bewust te zijn, in een tijd van revolutie leven, waarin vorige revoluties inclusief de democratische en de industriële revolutie verbleken. Echt iets om eens bij stil te staan, denk ik, en bijvoorbeeld de genoemde magazines eens te lezen.

En last but not least nog een paar woorden over Ab Straatman, die ik leerde kennen en me raakte Op Hodenpijl, een bourgondisch buitenplaatsje bij Schipluiden (A4), en die zo aardig was om een onderdeel van zijn visie hier met ons in Leiden te delen, ons er wellicht bij helpend het stadium van overleven, waarin wij ondanks alle moderniteit en voorspoed nog vaak denken te zitten, te overwinnen en zo soepel over te gaan naar echt leven. Ik heb je Ab in mijn persbericht en uitnodigingsbrieven al wat geïntroduceerd als arts, coach, bedrijfsadviseur, expert van het menselijk bewustzijn en medeoprichter van de School van het Leven, whatever that may be, ook al hebben we een vage notie. Trouwens ik moet het ook niet te gek maken en jou nu gauw het woord geven, want goede wijn behoeft geen krans. Ab Straatman, The floor is yours.

PS Lezing Ab Straatman
Ab is een eloquent spreker, de mensen hingen aan z’n lippen, hoe droog en tegelijk hoe vol humor hij ook sprak over de door ons nogal verwaarloosde Hartintelligentie. Het nadeel is dat er niet gemakkelijk een verslag van te maken is. Omdat Ab ons ook een hartmeditatie leerde, dus om snel in je hart te komen en vandaaruit te opereren, vroeg ik hem die Hartactivatie in en met zeven stappen op papier te zetten voor ons. Hierbij:

Voorbereiding:

Zit symmetrisch in een stoel, voeten op de grond, handen in schoot/op benen, ogen gesloten, rug prettig boven je bekken en geef jezelf dan het commando tijdens deze hartactivatie je dagelijkse bewustzijn los te laten. 

STAP EEN: hartconnectie (eventueel met het commando: ‘er is rust en stilte in me’, maak (via intentie/aandacht) contact met je Hart (dus het Stiltecentrum van Creatie en Leven) in het midden van je borst en je hartchakra. Laat die stilte door je heen vloeien;

STAP TWEE: bewust ademen
Richt je aandacht op bewust ademhalen met als commando aan jezelf: bij elke uitademing ontspan ik me dieper tot op het juiste ontspanningsniveau. Bij elke inademing verbinden mijn Aarde Zelf en mijn Kosmische Zelf zich inniger/bewuster;

STAP DRIE: hartopening
Pluk uit de geheugenbanken van je leven een mooie hartverwarmende en hartopenende herinnering. Herbeleef die met beeld, maar vooral met gevoel. Genereer een gevoel van vreugde en dankbaarheid over je leven en over jezelf: dus als een uniek, zelfbewust, levend kunstwerk-in-ontwikkeling, perfect zoals je bent. Laat nu de beelden los en behoud het gevoel van vreugde en dankbaarheid – hoe miniem ook;

STAP VIER: in je hart
Spring met je hele bewustzijn in je Hartcentrum, weet en voel dat je persoonlijkheid nu is aangeklonken aan de OerBron van je Hart, dus de Bron van je persoonlijke Levenselixer, je vitale Inspiratiebron voor levenskunst, je innerlijk kompas voor de kwantumsprong van overleven naar leven (in overvloed) en de Bron van je Geneeshuis;

STAP VIJF: aarding
Stuur een bevestiging van jouw bestaan vanuit jouw hart naar het hart van de Aarde, bijvoorbeeld door jezelf in het klein in je hart te visualiseren, dat op te laden met vreugde en dankbaarheid en dat dan als (multidimensionale) e-mail te zenden naar het levende hart van onze planeet. Stel je daarna open voor het antwoord dat volgens Ab altijd instant als een voor jou op maat gemaakt aardingspakket van energie, liefde en informatie je lijf en bewustzijn tot in je lichaamscellen, je DNA en je Hart invloeit;

STAP ZES: ‘hemeling’
Doe idem naar het Universum, vanuit intentie gericht op het Kosmische Liefdeshart. Dus het hart van AL-DAT-IS. En stel je ook hier dan open voor de zegening, die altijd instant op je neerdaalt, op maat gemaakt voor jou volgens Ab, in een mix van energie, liefde en informatie. Laat dit cadeau instromen in je cellen en je DNA, tot in je Hart.

STAP ZEVEN: kom verrijkt terug in je dagelijks bewustzijn
Noem je naam in jezelf, de datum en plaats waar je bent. Geef commando aan jezelf om in volle rustige aandacht in het Hier en Nu te ademen en zijn.

Ab Straatman (www Quantumlife.nu), die bij gebruik door derden buiten het FCL graag vermeld wordt, noemt deze hartactivatie snel (vijf minuten) en uiterst effectief, omdat die focust op wat goed en liefdevol is in ons leven (in plaats van aandacht aan ellende). Hij adviseert het drie keer per dag te doen en daarbij te kiezen voor een code, bijvoorbeeld zelfliefde, wijsheid of compassie, en dat ook te gebruiken bij plotselinge stress.

Advertenties