1 juni 2014Mariyanne Voets

Allen weer hartelijk welkom op deze 1ste juni en speciaal onze inleider Mariyanne Voets. Ik zal je straks nog wat nader introduceren, maar eerst graag nog iets over het Filosofisch Café Leiden, dat deze maand haar 1-jarig bestaan heeft met twaalf thematisch diverse lezingen, zowel soms over pure filosofie als zoals vandaag meer over de filosofie van Levenskunst. De vorige maand, toen Ab Straatman de inleider was, refereerde ik al aan het contact met de hoogleraren filosofie in leiden aan de RU, zoals Hans Gerding, Rico Sneller en Gerard Visser. Ook verwees ik naar de 2 mini-symposia op 9 en 13 mei, waarvan de een in de Sterrenwacht en beetje onder supervisie van Rico Sneller en de ander met Hans Gerding en Hein van Dongen als sprekers, onder meer over het thema hoe creatie en inspiratie te duiden. En Hans Gerding zelfs over extatische ervaringen, intens licht zien, dus over grensovergangen tussen de materiele en de voor velen nog wat vreemde geestelijke wereld. Tania en ik hebben hoe dan ook geparticipeerd in de discussie op die mini-symposia . Voorts waren er van het FCL ook Kor Balt, Annie vd Zon en Patricia vd Bosse aanwezig.    

Een succesje
De hoogleraren vragen steeds met belangstelling naar ons Café. Hans Gerding zou eerst nu hier komen spreken, maar moest plotseling in Brussel zijn vandaag, maar komt nu op ZONDAG 7 SEPTEMBER 15 UUR, waar hij zal spreken over ‘Reactie Emanuel Kant op de mysticus en helderziende Emanuel Swedenborg’. De opkomst van ons Café was de afgelopen maanden gemiddeld 28 of 29 en de laatste 3 maanden zelfs tegen de 40. Vandaag zijn er op deze laatste bijeenkomst v.h. eerste jaar 34, dit mede doordat velen de periode tussen hemelvaart en Pinksteren vaak even vrijaf nemen om een paar dagen op stap gaan en er bij sommige uitnodigingen digitale moeilijkheden waren. Maar het jaargemiddelde kan rustig een succesje worden genoemd. Nu gaan we de vakantiemaanden juli en augustus wat uit te rusten, ik bedoel de drie mensen die elke maand toch wel wat activiteit verrichten voor het Café, hoe graag ook gedaan.

‘Filosoof van het optimisme’
De vorige keer ging ik in m’n opening ook wat in op de MAAND VAN DE FILOSOFIE toen; en wel inzake de machteloosheid en vervreemding die de mens voelt bij de vertechnisering en rationalisering van de samenleving. En tevens op het overlijden van de bekende filosoof Colin Wilson, de filosoof van het Optimisme, zoals hij wel heet. En ten slotte op de vraag of we vandaag niet voor een grote bewustzijnsverandering staan. Bij dit alles moest ik nu – over actualiteit gesproken – denken aan drie mensen die de laatste week in de publiciteit kwamen, namelijk Wubbo Ockels, die op z’n sterfbed een Nieuwe Religie proclameerde, voorts aan de bekende17-jarige Pakistaanse Malala, die op 20 mei in Middelburg een Freedoms Award kreeg en tenslotte ook aan de 20-jarige Laura Maaskant, die de ellende van weer een chemokuur resoluut weigerde. Toen de kanker dus terugkwam, besloot ze niet langer te gaan vechten tegen haar ziekte, alles te nemen wat er zou komen en vooral vanuit innerlijke kracht en trouw aan haarzelf iedere dag te leven in het nu. Een grote Bewustzijnsverandering? Ik zie in elk geval, net als iets eerder met Wim Hof, ‘the Iceman’ – van wie onlangs wetenschappelijk is aangetoond dat men met de geest het immuunsysteem kan beinvloeden, zelfs in grote kou – met Wubbo, Malala en Laura 3 voorbeeld en van indrukwekkende voorbeelden van verbeeldingskracht.

Kracht van verbeelding
Verbeelding zie ik als het vermogen om zich dingen voor te stellen, die op het eerste gezicht onmogelijk zijn en die dan toch werkelijkheid te laten worden. Verbeelding is zo de basis voor inspiratie en innovatie. Het geeft aan dat we met onze geest – ook wel vandaag de kracht van de gedachte genoemd – veel meer kunnen dan we denken. ‘Mind over matter’ waren de koppen in de media naar aanleiding van het wetenschappelijk onderzoek onder 50 proefpersonen inzake de methode Wim Hof. Indien een 16-jarige Malala als een Gandhi al een onderbouwde vredesvisie voor de wereld blijkt te hebben, dan getuigt dat van grote kracht en wijsheid. Hetzelfde geldt voor Wubbo, die op jonge leeftijd nog een verlegen man was, maar via zijn weg van innerlijke groei later tot op z’n sterfbed blijk gaf van een enorme geestkracht, in het AD stellend: “De God van de Humaniteit zit in ons allen”. En wie is er niet onder de indruk van de 20-jarige Laura, die bij Knevel en Van de Brink kracht en authenticiteit uitstraalde met haar boek Leef! Alsof het je eerste dag is, en met haar slogan ‘Geniet van de schoonheid van het NU’. Het feit dat ze thans, met een soort zwaard van Damocles boven haar hoofd, zoals wij geneigd zijn te zeggen, niet alleen het boek Leef! schrijft maar ook nog een stichting in het leven roept met en voor generatiegenoten om samen ideeën te ontwikkelen met het doel de wereld mooier te maken, verrast mensen, blijkt uit meerdere tweets, zo zag ik begin juni, ook van mezelf. Zit er dan toch, zo vraag ik een cultuur- of bewustzijnsomslag in de lucht? 

Mariyanne Voets 
Wat het thema en de spreekster vandaag betreft: we beseffen niet alleen vaak nauwelijks dat onze ‘inner force’ nogal eens op een laag pitje staat, maar ook dat we dikwijls veel stressiger leven dan we toegeven, mogelijk met alle psychische en fysieke gevolgen van dien. Mariyanne, aan jou de uitdaging ons daar wat licht op te doen schijnen, ook hoe we onze oordelen wat kunnen leren uit te stellen of minder emotioneel te reageren. Je bent docent, coach en astrologe, ik heb je, zei ik in m’n uitnodigingsbrief ontdekt in de Vereniging Osiris, waar je sprankelde als mens, vrouw en spreekster, We voelen ons bevoorrecht dat je er bent:‘Mariyanne the floor is yours’

PS
Mariyanne Voets, ex-docente volwassenonderwijs en nu coach/trainster in bewustwording, communicatie en mindfullness, gaf een sprankelend en sterk verhaal voor ons, dat ook een boeiende dialoog uitlokte. Ook relevant qua actualiteit, omdat veel mensen, al of niet in stress of hectiek levend, nogal eens min of meer onbewust op de automatische piloot leven. Iets waardoor ze geneigd zijn vast te houden aan oude patronen en/of overtuigingen of heel snel met oordelen respectievelijk veroordelen klaarstaan. Mindfulness is daarop een antwoord. De lezing is al van bijna drie maanden terug, kan daarom de interactieve lezing niet goed meer recapituleren, behalve dat je soms een speld kon horen vallen. Ik bedank Mariyanne uit Den Haag – het was erg fijn dat ze in ons midden was – en beperk me nu tot omschrijving van het begrip. Mindfulness is in mijn optiek geen therapie, maar een training in het met aandacht aanwezig zijn van moment tot moment, anders gezegd te surfen op de golven van het leven. Het maakt je bewust dat er onbewust vaak sprake is van een continue stroom van denken, oordelen, emoties, controle en ook van een te weinig leven in het nu. Door je bewust te worden van die stroom, ze mild en zonder oordeel op te merken, zal die stroom z’n kracht verliezen en is het ook mogelijk een eind te maken aan het steeds maar als het ware uit de macht der gewoonte puur automatisch te reageren.

Filosofisch Cafe Leiden begint weer op zondag 7 september met als inleider de bekende filosoof professor Hans Gerding: inlichtingen bij hansfeddema@gmail.com

Advertenties