4 januari 2015Frank Bruining

Opening Filosofisch Café Leiden met Frank Bruining, door Hans Feddema

Licht wordt geblokkeerd door cynisme als een te veel aan kennis en als onderdeel van ‘n collectieve ‘realistische’ teneergeslagen visie’
– Peter Sloterdijk

Jullie en speciaal Frank Bruining hartelijk welkom op dit volle Filosofisch Café of Zinweb Cafe Leiden, met tegen de 45 mensen, waarin ik enkelen moest teleurstellen. Het is het eerste Café in 2015, wat een acht-jaar is, 2+0+1+5 =8, de achtste letter van het Hebreeuwse alfabet is de cheth met de getalswaarde acht, wat wel wordt gezien als ‘het onvoorstelbare’ en/of als het archetype van de OERENERGIE. Volgens astrologen zou acht rechtopstaand hemel en aarde verbinden en dus harmonie brengen tussen die twee. Iets wat al in 2012 zou zijn ingezet, een ontwikkeling naar hoger en uitgebreider bewustzijn, iets wat zich vooral al zou uiten bij kinderen van de Flower-Power mensen van na de oorlog en vooral in de kinderen die na 2000 zijn geboren. Een voorbode naar nieuw denken dus.

Onderbewustzijn
Hoe dit ook zij, alles wat je het eerst doet in een jaar, zoals nu dit Café in 2015 of in een instituut of zelfs in een huis, lijkt iets magisch te hebben. Ik herinner me in de eerste Afrikaanse stamsamenleving waar ik onderzoek deed, dat bij het bouwen van een hut, als het geraamte klaar is, er het gebruik was dat het betreffende paar er meteen ‘s nachts in het zand onder dat geraamte de liefdesdaad ging verrichten, dit om toch vooral maar de eerste te zijn op die plek, omdat zulke half afgemaakte hut- geraamtes nu eenmaal erg aantrekkelijk bleken voor toevallig voorbijkomende ‘lovers’. Sorry dat ik het niet kon laten die herinnering even te delen met jullie. Ik was en ben altijd blij en gelukkig in Afrika, mede door het meer uit het hart leven van de mensen daar. Goede wensen of het in de ogen kijkend dan wel wang-zoenend elkaar steunen in onze beste intenties, hoort er bij in een nieuw jaar. Ja goede intenties hebben of die bekrachtigen via wat ik wel vaak noem de ‘Kracht van de gedachte’, dus dat je wordt waar je op focust, lijkt dan niet onbelangrijk. Trouwens niet alleen op 1 of 4 januari. We hebben twee vormen van geest:1) de bewuste geest, via welke we denken en rationeel onze keuzes maken en 2) de vele malen grotere, machtiger of intelligentere onbewuste geest, ook wel ons onderbewustzijn. Mensen staan weinig stil bij dat onderbewustzijn, terwijl daar diep onderin een onbegrensde wonderbaarlijke kracht ligt, ja ook wijsheid en creatieve potentie, wachtend om gebruikt te worden via het bewuste. Onbewuste heeft veel vaak verwaarloosde vermogens.  

Zelfliefde is geen egoïsme, maar eerder zelfvertrouwen en zielekracht
Het onderbewuste is, zoals een tuin, waarin het bewuste of de bewuste geest als een hovenier de hele dag voortdurend zaadjes in plant, gedachten als zaadjes dus, waarbij het geen peanuts is, wat we denken, dus of dat gedachten van zelfliefde, vrede, geluk, goede daden, goede wil of welzijn zijn dan wel gedachten van angst, zelfafwijzing, cynisch negativisme zijn en vooral de schadelijke ‘selffulfilling prophecy’ van steeds te zeggen: ‘nee, dat kan ik niet’. Zelfliefde is overigens – ik zeg dat maar omdat er bij mensen nu veel burn-out en zelfafwijzing is – geen egoïsme, nee van jezelf houden is de sterkste magneet die je draagt, het tegenovergestelde van schuldgevoel, kleinheid, destructiepatronen en zelfhaat. Gedachten en attituden zijn kortom veel bepalender voor ons leven dan we denken, ook omdat het onderbewustzijn er niet alleen op wacht om gebruikt te worden, maar ook uitvoert, wat het bewuste voor commando’s geeft. Er is trouwens een film van Renee Scheltema, onder de titel ‘Something Unknown is Doing We don’t What’, die vanaf 7 januari in de bioscoop draait, waarin zij bewijzen van wetenschappelijk onderzoek naar de zogenoemde ‘big 5’ filmde d.w.z: telepathie, helderziendheid, precognitie, psychokinese en healing. Happinez die haar hierover interviewde, vermeldt tevens dat we via de website van de bekende kwantumfysicus Sheldrake onze telepathische vermogens kunnen testen. De link is bij me op te vragen. Misschien niet onaardig om die film, nu Frank hier is als spreker, even te vermelden

Cultuuromslag naar meer innerlijkheid, individuele authenticiteit en bewustzijn
Uiteraard nogmaals een speciaal welkom aan Frank Bruining, die al voordat hij nog iets heeft gezegd een BN-er aan het worden is in Leiden. Hij was het natuurlijk al in Zuid-Holland, maar het is altijd aardig om je als FCL op de borst te kloppen iets aan iemands pr te hebben kunnen doen. Alle gekheid op een stokje, ik zal jou Frank, fijn dat je Gorkum even voor ons kon verlaten, straks nog wat meer introduceren. Nu nog even de reminder, dat m’n ik in m’n vorige column, die mogelijk meer visionair was dan bedoeld en die daardoor zorgvuldiger blijkt te zijn gelezen dan anders, dat ik bij de cultuuromslag die ik zie naar 1) meer focus van ons op het authentieke individu en dan tevens als deel van het geheel, voorts naar 2) op meer innerlijkheid, ook naar 3) focus op meer zelfkennis of het zichzelf leren kennen in onze schaduwen dan wel ons Hogere Zelf, en 4) naar een meer liefdevol handelen van binnenuit, dus minder vanuit ‘moeten’ van bovenaf, nu de reminder dat ik daarbij vergat de shift die thans gaande is a) van geloof naar ervaren, b) van religie naar spiritualiteit, c) van angst naar liefde en d) van dogma’s naar waarden en bewustzijn. Een shift die ik ook noemde in een interview met me onder de paradoxaal lijkende titel “WE ZIEN EEN MINDER GEWELDADIGE MENSTYPE ONTSTAAN’ in NIeuwwij.nl. Een shift die ik verder laat rusten. Niet alleen omdat ik graag naar Frank wil, maar ook omdat ik nog wil meedelen dat Tania mede namens ons in december een filosofie-symposium in Utrecht bijwoonde van prof. Hans Gerding. En idem dat ik in die maand bij het Historisch Café in A’dam was, waar de Leidse historica Manon van der Heijden vertelde over haar historisch onderzoeksproject over criminaliteit bij vrouwen in de 17e eeuw. Normaal is dat in vergelijking met dat van mannen 25 %, maar toen was het in Hollandse steden, mede omdat veel mannen op zee waren, lang weg bleven of niet meer terugkwamen 50 of soms zelfs 60%. Bijkomend factor was dat echtscheiding in die strenge tijd taboe was en dus ook overspel bij de rechter kwam, ook al was je man ergens in Australië blijven hangen. Interessant, misschien ook voor ons Café.

In vertrouwen leven als antwoord op cynisme
Ik besluit,voordat ik Frank begint, met het Boekje EEUWIGE WIJSHEID Willigis Jäger, dat dit jaar uitkwam en waarin deze visionair stelt, dat de toekomst v.d. mens heid ligt in de ontdekking van deze ‘eeuwige wijsheid’, de sophia perenis, een ontdekking die z.i. ook een maatschappelijke relevantie heeft. Nu is het volgens hem nog een minderheid die in die geest leeft, maar die sophia zal niettemin doorbreken. ‘Alleen als het zich in onszelf voltrekt, dus via de transformatie van het individu,’ zal het doorbreken, waarbij het volgens hem zal gaan om ‘meer mens-zijn’ en ‘meer liefde voor het leven’. Belangrijk boekje. Graag vermeld ik dat, nu Brigitte van Baren hier vorig jaar een lezing hield over hem. Die doorbraak naar meer mens-zijn en meer liefde, wat de filosoof Peter Sloterdijk verruiming van Licht of verlichting noemt. In Trouw 12-12 bespreekt Wouter Kusters Sloterdijk’s kritiek op het cynisme, dat nogal heerst. Cynisme ontstaat volgens Sloterdijk door ‘een teveel aan kennis’, het is niet echt boosaardig, het lijkt zelfs ‘verfijnd’, maar is toch negatief, omdat het z.i. ‘een onderdeel is van een te-neergeslagen visie’ en ook gebrek aan vertrouwen, ja eerder ’wantrouwen’, wantrouwen ook in nobele motieven van anderen. Ik ben blij met deze Sloterdijk, omdat kosmisch gezien in mijn optiek behalve via positieve affirmatie‘ en het zijn van magiër v.h. eigen leven, het in vertrouwen leven verre de voorkeur verdient, ook qua blijheid en gezondheid, dan cynisme.

Nu Frank. Ik weet niet al te veel van sjamanisme, woonde zomer 2014 kort een workshop van Jos Kester bij in het Nederlands geleide landgoed Lothlorien in N.-.Frankrijk en schreef m’n eerste artikel in ‘n antropologisch tijdschrift over een ‘regenmaker’ in een Tswana-stam, dus ook een soort sjamaan, die na allerlei rituelen zorgde voor regen in een droge tijd, maar dat is even geleden. Jij baseert je kennis mede op Indianen in Peru. Velen van ons weten niet wat Sjamanisme is. Trots ben ik hoe dan ook dat je wilde komen. Frank Bruining, ‘the floor is yours’.

Naschrift
Luchtig en sprankelend sprak Frank over zijn contact met en inwijding in de spirituele geheimen van het sjamanisme bij de Q’ero Indianen in de bergen van Peru. En ook hoe ze daar leven. Centraal in Frank’s betoog stond het onderscheid tussen lichte en zware energie en hoe om te gaan met ‘zware’ energie. Om deze te neutraliseren noemde hij een aantal oefeningen via bijvoorbeeld Floridawater en speciale ademhaling. Zie speciaal voor ons http://modernsjamanisme.nl/fcl20150104/

Er zijn ook artikelen van Frank te vinden op zijn website. En als boeken ried hij aan: ‘Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier’ van Dee Brown, ‘Terugkeer van de Inca’ van Elizabeth Jenkins en ‘Master of Living Energy’ van Wilcox. Een uur luisterden we geboeid naar Frank’s verhaal over de filosofie van het sjamanisme en niet te vergeten de relevantie daarvan voor ons nu. Na een even belangwekkende discussie, waarin intensief werd geparticipeerd, sloten we beneden af met‘n glas wijn.