Inleiding door Hans FeddemaArgelo

Allen hartelijk welkom, speciaal Erica Argelo (zie http//.www.erica argelo.nl) onze inleidster, die ik straks nog wat nader introduceer. Januari is niet ongemerkt voorbij gegaan. Ik bedoel dan niet 1) dat er vrijdag weer een mini-symposium Filosofie op de universiteit was. Zij die er waren, willen er straks bij ‘de borrel’ vast wel iets over kwijt. Ik bedoel ook niet, dat 2) donderdag in Leiden Gemma vd Wal haar Qigung-uur begon met een wijs lesje Synchronisch Leven, waarbij we ‘onverklaarbare’ dingen kunnen aantrekken en waarbij zij met Deepak Chopra drie bestaansniveaus onderscheidt, nl a) ons fysieke domein, dus alles wat onze zintuigen kunnen zien, aanraken etc. b) het kwantum-domein, dus onze geest, gedachten, ego en hogere Zelf en c) het grote non-lokale Bewustzijn-domein. ‘k Bedoel evenmin, dat 3) vanuit het magazine Psychologie in het veel gelezen BLENDLE digitale Kranten Overzicht van geselecteerde artikelen de kop ‘POSITIVITEIT IS GOED VOOR JE GEZONDHEID’ er uit sprong, en dan als volgt uitgelegd door Blendle:’Nee, geen zweverig gedoe. Stapels wetenschappelijke onderzoeken bewijzen, dat pessimisme, depressie en boosheid je lichaam beschadi-gen. Terwijl intimiteit, dankbaarheid en seks je gezondheid verbeteren. Tijd voor een andere visie op ziekte en herstel’. Een nadenkertje voor ons, wat ik als ook (beetje) journalist, terloops graag even doorgeef.

Bijzondere film ‘The POWER of the HEART’/boek v. Nederlander B. de Pape
Tenslotte is ook niet wat ik bedoel, dat ik 4) dinsdagavond vanuit synchroniciteit, (ik wilde eerst niet: slecht weer, de afstand, en ik dacht auto en grote parkeerproblemen te zullen hebben,) van of via een innerlijke stem de sterke innerlijke drive kreeg om naar Haarlem te gaan. Toen ik me uiteindelijk vermande en dus ging, wist ik niet wat me overkwam na aankomst in de Haarlemse stadsbibliotheek: fijne energie, 300 mensen, die ademloos keken naar de film ‘The Power of the Heart’ van de Nederlandse jurist Babtist de Pape. Deze kreeg na z’n studie in een crisis over zijn levensbestemming ineens na het lezen van een uitspraak van v Eckhart Tolle, dat wij westerlingen te veel in ons hoofd zitten, de ingeving dat hij een film moest maken. En wel over ‘The Power of the Heart’, dus over ons let wel creatieve, intelligente en wijze hart ‘als gids in ’t leven’ en daarbij een 10-tal internationale kopstukken van Deepak Chopra tot Marianne Williamson moest benaderen om mee te doen in die film. Tolle, Coelho en anderen zeiden eerst nee, maar door innerlijke kracht vanuit een sterke positieve intentie lukte het hem. Toen ik thuis gekomen na de film en boek te hebben gekocht, een tweet en facebook-bericht maakte v.d. prachtfilm, kreeg ik de reactie, dat die op meerdere plaatsen in het land wordt vertoond.

Interv. met mij:‘Ik zie minder gewelddadig menstype ontstaan’ in NIEUWWIJ.
In de onderstroom mag dit Haarlemse gebeuren, ook dat er 300 mensen waren ,een ‘positief iets’ zijn, maar waar januari vooral door herinnerd zal worden is de trieste geweldshappening in Parijs, inclusief de grote nasleep, die dit had in de media en via demonstraties en/of stille tochten. Een week eerder verscheen het interview met mij door de beweging Nieuwwij.nl ,dat de kop: ‘Ik zie een minder gewelddadig menstype ontstaan’ kreeg. Gister zag ik op NL2 een lange reportage over Iran met beelden van haat-imams in let wel volle moskeeën roepend: ‘Dood aan Satan Amerika’. Dit ook na IS-onthoofdingen en na ‘Parijs’, waarbij ik overigens naast vrijheid v.h. woord toch ook voor zelfdiscipline ben. Je hoeft mensen niet in hun diepste gevoelens te kwetsen, ook al vind je dat ze niet met hun tijd zijn meegegaan. Dat laatste noemen antropologen een ‘cultural gap’, dit n.a.v. een eens ontdekt Indianen dorp in Midden-Amerika, dat volledig gemoderniseerd was, technisch, maar daarnaast geheel aan hun oude cultuur en denken was blijven vasthouden. Maar dat ik dus na ‘Parijs’ gezien de haat over en weer, op grond van het Harvard-onderzoek van Steven Pinker, die vanaf de M.E. tot nu het geweld en misdaad kwantitatief onderzocht, bleef zeggen: ‘Ik zie een minder gewelddadig menstype ontstaan’, heb ik in m’n lezing in het Vredes Café A’dam op 15 januari natuurlijk wel moeten onderbouwen. Een eer, dat ik in die periode, die ik heb ervaren als een op ons afkomen van veel negatieve energie, bij het Concertgebouw voor een groep mensen mocht proberen het hoe van zo’n zelfmoordactie en ook IS te duiden. Ik deed dat mede in het kader van de oorlog, die al enige tijd gaande is tussen ons als Westen en een groot deel v.d. Arabische Wereld. Dit zeker nu we ook bommen aan het gooien zijn op IS, die we zo energie geven, dus eerder voeden dan bestrijden. Ben het eens met Rob de Wijk van Clingendael, dat ‘het afknijpen van hun financiële stromen, inclusief hun illegale export van olie en ook het trekken van rode lijnen, waarbuiten IS niet mag komen, – zodat ze hun sociale programma’s moeten stoppen -,’ een veel effectievere strategie is dan bommen. Dit invoelen via wat de Britse filosoof Roman Krnaric de Empathie Revolutie noemt, de ‘kunst om je in verbeelding te plaatsen in de gedachten/gevoelens van anderen’, is minstens zo belangrijk dan te zwelgen in angst en vijandschap. In de lezing, sinds gister ook op mijn blog te zien, besteedde ik ook aandacht aan het feit dat er in het M.O. sprake is van een verlate Democratische Revolutie en/of emancipatiestrijd van jongeren tegen hun autocratische leiders, zoals wij in Europa dat hadden na 1795 met de leuzen ‘Vrijheid ,Gelijkheid en Broederschap’, hoezeer dat toen ook eerst, – net als nu in Syrië, – gesmoord werd in guillotinegeweld.

Achtergebleven ‘interne civilisatie’ van religie !?
Ook gaf ik aandacht aan het vaak vergeten feit dat door Renaissance, Verlichting en Democratie in het christendom een versnelde wat sociologen noemen INTERNE CIVILISATIE plaats vond. Die blijkt bij elke religie nodig in de historie, zodra het een instituut en/of een leerstellige sociologische groep word, zo van ‘wij hebben het ware geloof’. Rico Divani schrijft in z’n boek ‘Verbeter de wereld, ontdek je zelf’, dat ‘profeten en leiders als Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed allen in contact stonden met het goddelijke Mysterie, maar dat hun volgelingen er al gauw ‘niet in slaagden ook die innerlijke ervaring van het goddelijke vast te houden’, waardoor religie een instituut of ‘stelsel dogma’s werd en een machtsmiddel ook voor excom-municatie en veroordeling van andersdenkenden’. Maar na eeuwen komt dan in de evolutie de ‘interne civilisatie’ op, waarbij het doden van ‘ketters’ etc. stopt. Het lijkt, dat deze ‘interne civilisatie’ in de islam een veel trager tempo heeft. Goed echter niet te vergeten dat praktijken van vervolging en onthoofding van andersgelovigen vroe-ger ook in het christendom plaats vonden, ook bij protestanten, zoals de pijnlijke dood v.d. brandstapel. In Geneve schijnen velen de hele nacht het gegil van de door Calvijn hiertoe veroordeelde unitariër Michael Servet te hebben gehoord, die levend ‘geroosterd’ werd als tegenstander van de leer v.d. Drie-eenheid. Het is van belang nu te kijken naar signalen van een versnelde interne hervorming van religie, vooral qua denken en ideologie. Contact, bijv. door migratie, helpt daarbij. Ik hoorde na ‘Parijs’ o.a. een Belgische imam pleiten voor zo’n hervorming v.d. islam van binnenuit. Hervorming is voor het christendom, waar die ‘interne civilisatie’, nog niet voltooid is, ook van belang, zeker waar de oude verstandelijke leerstelligheid nog domineert.

‘Mindfulness’ en Zijnsorientatie
Het is mede ook een reden dat ik jullie m’n ervaring met de film ‘The Power of the Heart ‘vertelde. Opvallend dat het Filosofisch magazine, dat in december mede in teken van meditatie stond, nu in januari 7 pagina’s wijdt aan ‘Mindfulness’ als ‘een toestand van heldere, niet-oordelende en niet-afgeleide aandacht’ en als een mogelijkheid om ‘te ontwaken uit de droom van het redenerend denken’. Dat er in ons hart (zie ook het boek ‘Het hart weet alles’ van Shanti May) zoveel intelligentie zit als de genoemde film aangeeft en het hart volgens onderzoekers in de VS ‘7000 keer zoveel magnetische uitstraling heeft dan het brein’, is velen onbekend. Evenzeer dat het hart veel meer stuurt in ons leven dan meestal wordt beseft. Misschien speelt het wel een grote rol bij Zijnsoriëntatie, waar jij Erica (zie blog http://www.erica argelo.nl)nu over gaat praten. Zijn of Hebben? ‘We zijn hoe dan ook vol verwachting. Je was hier al de vorige keer als gast. Ik maakte eens een Stads Verlichting van Tijn Touber in je huis mee, maar we ontmoetten elkaar ooit in kasteel Slangenburg bij Doetinchem’.

Postscriptum
Onder grote aandacht begon Erica te vertellen over haar innerlijke reis, waarover ze zowel geschilderd (enkele schilderijen zijn in mooie kleuren opgenomen in het boek) als geschreven heeft. Dat laatste in haar boek ONTWAAKT BEWUSTZIJN (ISBN 978-90-8842-153-2), door haarzelf een ‘scheppingsverhaal’ genoemd vanuit moed en doorzettingsvermogen. Een biografisch leerdocument met zowel aangename als onaangename verrassingen, zoals het leven nu eenmaal te zien geeft. Een weergave van een boeiend innerlijk transformatie proces, waarbij zowel vreugde als verdriet helende factoren bleken. Ze vertelde hierover en las ook voor uit haar boek. Ze schet-ste, dat we momenteel een ‘revolutie van vrouwelijke energie beleven, een vloedgolf van liefde en emotie dat ons transformeert naar nieuwe dimensies’. Het behoeft nauw- elijks betoog, dat haar presentatie zeer goed werd ontvangen en ook bij velen herken-ning opriep, zoals bleek uit vele interrupties en boeiende gesprekken na de pauze.