07-05-17

Allen weer hartelijk welkom op deze zonnige meidag, nog net bekomen v.d. vraag of het wel de ‘eigen doden’ waren die we hebben herdacht, kortom wel goed in de leer waren op de 4 mei-herdenking. Een ritueel waarbij ik naast gedragen leed overigens ook graag even aan verzoening, liefde en het perspectief op een nieuwe wereld denk.
Speciaal welkom Gerrit Teule als de inleider vandaag, die na m’n gebruikelijke column ons in z’n ban zal krijgen denk ik. K heb je ontdekt door je boek wat ‘Darwin niet kon weten’ en kocht en las ook 3 andere boeken van je, o.a. ‘Hebben we een ziel?’Ik ondekte je overigens samen met de vernieuwende VU-fysicus Arie Bos via z’n boek ‘Hoe de stof geest kreeg”.
Eerst even wat mededelingen: 1) Van 24-29 juli is er in A’dam op het Montessory Lyceum een zomerweek Franz Kafka, die in zijn roman Het slot nogal gebruik maakte van Plato, Kierkegaard, Nietzsche en Buber, v.kal@uva.nl
2) Op 23 juni is er in Oosterhout een bezinningsdag over de bekende mystica en visionair Hildegard van Bingen v10-17.00, indo/opgave spiritwijs@your-mail.com.3) Woonde onlangs een open dag vd Vrij Metselaars bij, waarover ik op facebook een en ander deelde, ook dat het aan psychoanalyse doen voor je innerlijke groei indirect ook speelt bij de intensieve vriendschapsgesprekken in hun wekelijks avonden, waarbij mensen zich meestal zeer kwetsbaar durven opstellen en daardoor eerder in balans komen. 4) Een van jullie stuurde me een groot Volkskrant-artikel over de film Down to Earth, die tot verassing v.d. krant een succesmovie werd, met prachtige natuuropnamen uit alle delen v.d. wereld en vooral ontroerende interviews met 9 wijze spirituele inheemse leiders
Zag die film zondag in het Kijkhuis en was ook onder de indruk.
4 mei-ritueel
En ja een column heeft of moet altijd ook iets actueels hebben. Iets zou kunnen zijn, dat ik inzag hoe zo’n 4 mei-ritueel groeit, ja dat tot m’n verbazing in 1961 op die dag let wel nog alleen de
omgekomen verzetsstrijders werden herdacht en niet de slachtoffers in brede zin. En voorts iets triviaals dat ik door de omstreden VVD-voorzitter, die een miljoenenbedrijf inzake crematoria voor een kleinigheid in handen kreeg, nu weet dat Abraham Kuyper, de stichter van de VU waar ik jaren werkte als docent, in ons land met als vandaag in onze ogen gezocht argument, dat ‘verbranden een gewelddadig vernielen van een lichaam’ is, terwijl we vandaag dit ook spiritueelmeestal een prima ritueel vinden Zien we ook hier een evolutie van denken – onze percepties veranderen immers continu, ook over ons lichaam als meer een tijdelijk voertuig voor onze ziel om hier lessen op te doen, zoals nu veel wordt gedacht – dus een vorm van evolutie van bewustzijn inzake wie we zijn als mens qua materie en/of niet-materie. En tevens inzake de vraag of we als kosmisch wezen naast opbouw en afbraak en heropbouw, dus van komen en gaan, niettemin een factor van continuiteit zijn? Zo ja, hoe dan of voor welk deel: lichaam, ziel of geest?
Misschien zeg ik ook terloops iets over onze innerlijke reis, waar ik de laatste tijd wat mee bezig ben, een reis die in de cultuuromslag van nu, waarin we ons bevinden en ook in het proces van vaak in ademnood brengende structuurverandering door internet en globalisering ,veel meer in de schijnwerpers zou moeten staan. Dit ook omdat change in het uiterlijke effect heeft op het innerlijke en vice versa en ook hoe bij dit alles bezield te blijven en steeds onze balans te hervinden. Dat ook collectief.
‘Waart er een spook door het Westen?’
Marcon zal het vrijwel zeker winnen in Frankrijk, maar het wordt een Pyrrhusoverwinning, als hij straks ook niet iets van Le Pen’s elan zal meenemen en met een geloofwaardige en bezielde politiek komt. Geen misverstand, ik ben niet van het alsmaar uitdragen van ‘onbehagen’, nee vanuit historisch perspectief gaat het juist de goede kant op, niet alleen qua geweld, oorlog en stedelijke moorden maar ook qua gewelds-denken, die alle 3 aan het afnemen zijn vanaf de ME. We doen het in wezen vandaag niet zo slecht als mens. Zie ook artikel in Volzin van april ’17 met als kop ‘Petje af voor de medemens. Het gaat steeds beter met de wereld’. En van Steven Pinker is de
uitspraak, ik zei het al eerder: ‘We leven in de ‘meest vreedzame tijd van ooit’. Zie ook m’n essay ‘Waait er een spook door het Westen’? in Spiegelbeeld van nu. Ik ontkracht dat als een valse perceptie. Stef Bos zei in Volzin recent dan ook niet voor niets: ‘Cynisme, Dat is de Dood’
Waarnemen, ervaren en sturen als 3 bewustzijn-dimensies
Maar omdat zowel evolutie als bewustzijn vandaag het thema is, nog even hoe bewustzijn te omschrijven. Er is ook Universeel Bewustzijn, een term van Pim van Lommel, maar ik richt me nu op het daarmee verbonden individueel bewustzijn. Een bewustzijn, waarmee we onszelf en de buitenwereld: 1) waarnemen en voorts 2) ervaren in brede zin, ook qua energie, liefde of haat. En 3) ook sturen, bewustzijn dus als datgene wat stuurt. Bewustzijn is onze kern, ons Zelf. Veel mensen nemen echter hun lichaam als uitgangspunt en denken dat hun ervaringen etc. niets anders zijn dan signalen v.d. zintuigen of elektrische stroompjes in hun hersenen, dus dat we een complexe machine zijn met een verzameling chemische reacties. Ze vergeten daarbij hun bewustzijn of de ‘geest in de machine’, die a.h.w. achter het beeldscherm zit en behalve waarneemt en ervaart ook reageert en stuurt. Geest in de machine? Is dat onze ziel, ons hogere Zelf of ons ego, welke laatste we zeker in onze fase van overleven nodig hebben om onze rollen te vervullen? Laat maar, het is in elk geval bewustzijn, verbonden met Universeel Bewustzijn.
Als je bewustzijn ontkent en velen doen dat en zien dan hun leven meer als een film waarin je je zo door laat meeslepen, dat het lijkt alsof jij er zelf midden in zit. M.a.w. dat hun leven iets is wat ze ondergaan, maar waar ze verder geen greep op hebben. In dat geval voel je je niet, zoal wel zou moeten de magiër van je eigen leven, hoezeer daarbij tevens gedragen door het Mysterie of het Universeel Bewustzijn, nee je bent dan eerder een speelbal, je zit in een film waarop je geen greep hebt. Dit lijkt kortom het tegendeel van bewust leven.
Spirituele onderstroom
Anderzijds is er ook een toenemende spirituele onderstroom – misschien in plaats van doemdenken meer een evolutie in goede
richting – waarbij mensen inzicht gaan krijgen in hun diepere of echte Zelf. Dus in hun kern van bewustzijn, die maakt dat we ons bestaan gaan ervaren in zijn volle authenciteit en tevens inzien dat we allen een opdracht in het leven hebben, mogelijk bij onze incarnatie al afgesproken met krachten uit het Universeel Bewustzijn. Een doel ja, waardoor we allengs gaan beseffen, dat we de spelers zijn in onze eigen film, dus nogmaals de magiër van ons eigen leven met een hogere Zelf in ons, waarvan het goed is die te ontsluieren of te ontdekken, een Kern, die ons de potentie van enorme creatie en innerlijke kracht geeft en daardoor uitstraling en blijheid op onze gezichten. Dit niet onbelangrijk. Zeker als we zien, dat innerlijke transformatie, nu we weten dat alles energie is, leidt tot globale transformatie. Ons zijn lijkt wezenlijk.
Geluk is niet waar je bent, maar wie je bent
De Bosjesmannen in Botswana waar ik veel onderzoek deed noemden zingeving de Grote Honger en maakten daarbij een onderscheid tussen een ‘wakend bestaan’ en een meer mystiek ‘dromend bestaan’, waarin ze verbinding hebben met hun Bron, en ook onderling op grote afstand bijv. elkaar a.h.w. helderziend kunnen informeren over vindplaatsen van water. Het zijn beide belevingswerelden met evenveel waarde, zoals wij westerlingen ook kunnen hebben, ook al zijn wij nog sterk naar buiten gericht. Bewustzijn blijft echter de grote kracht op de achtergrond, waardoor het naar binnengaan voor steeds meer mensen een weg lijkt. Dit om via zelfkennis – waar vandaag weer een groot beroep op wordt gedaan – onszelf goed te leren kennen, al of niet na een persoonlijkheidscrisis. Zeiden de zieners van vroeger al dat we ‘mensen van de weg zijn’, het is vooral de oosterse filosofie die ons nu bepaalt bij ons innerlijk pad. Trouwens recent ook wel de volwassen geworden westerse psychologie met de ontdekking v.h. grote onbewuste, waarin van alles gebeurt en die zich veel meer laat gelden in onze emoties etc. dan we denken. Die oosterse filosofie heeft ons laten zien, dat geluk – ik citeer Dick Bezemer in de Groene – ‘niet de uitkomst is van externe omstandigheden maar juist het loskomen daarvan en het bereiken van innerlijke harmonie
ongeacht de omstandigheden. Wat telt bij geluk is niet waar je bent, maar wie je bent’. Mooi en relevant omdar levenskunst onderdeel is van ons Filos, Cafe Leiden. Mindfulness en yoga zijn niet voor niets populair. Je omringen met mensen die aan hun geluk willen werken blijkt ook effectief. Een onderzoek toont aan dat als studenten in die zin elkaar infecteren met goede gewoonten, zij ‘ook hogere cijfers en resultaten behalen’. En wat yoga betreft – Marianne Melgers geeft overigens hier beneden op vrijdagavond lessen, rustgevend en in fijne sfeer, opgave kan ook bij mij, anders zie internet over mail Marianne – ik sluit in deze af met journalist Max Westerman uit Brazilië, daar aan zijn innerlijke reis ook werkend, maar nu even in Nederland met ‘n eigen tv-programma over yoga. Hij was ook in Pauw, zeggend: ‘Er zijn momenteel in New York meer yoga groepen dan in heel India’.
Een uitsmijter van hem en een nadenkertje voor ons.
Beste Gerrit nogmaals zeer hartelijk welkom ook je vrouw natuurlijk. Introductie is na ons persbericht en uitnodigingstekst niet meer nodig, maar tevens niet, omdat we nog erg goede herinneringen aan je hebben v.d. vorige keer. Gerrit Teule de floor is yours’ .