26 – 1 – 2018

Nieuwstraat 10 2312KB Leiden

Mailbericht

Op dit moment is Hans Feddema in een behandelcentrum voor revalidatie in Lelystad.

Dit betekent:

1- dat de komende F.C.L. ’s niet doorgaan, en zeker in februari niet.

2- dat Hans Feddema overweegt om zijn functie als voorzitter, columnist en secretaris van het F.C.L. definitief te stoppen. Dit houdt tevens in dat aan zijn speelse en serieuze contacten met de sprekers een einde lijkt te komen.

3- dat er meerdere F.C.L. ’s in de loop der jaren in Leiden zijn opgericht, zoals deze in juni 2013 door filosofe Tania de Meira en Hans Feddema, welke een opmerkelijk succes had. Dat het best mogelijk is dat er meerdere F.C.L. ’s zullen volgen, maar dat voorlopig het lijkt dat het waarnemend secretariaat schap van Elly den Hartogh, waar de vele adressen van de vrienden en belangstellenden van het F.C.L. voorhanden zijn,  en het waarnemend penningmeesterschap van Lia van de Laan het laatste restant lijkt.

4- De column uitgesproken door Hans Feddema in het F.C.L. van 7 – 1 -18 , staat hierboven. Eerdere columns vinden jullie, geredigeerd, in magazine Spiegelbeeld en op www.zinweb.nl  en niet te vergeten, los van facebook op www.hansfeddema.nl

 

Aanvullende mededelingen van Nieuwstraat 10

1 – De met Letsch door Hans aangegane overeenkomst zo nu en dan bijeen te komen op zaterdag als ‘Letsch’ is nog steeds van kracht. De contactpersoon is nu voorlopig niet Hans Feddema, maar Elly den Hartogh. (ellydenhartogh@hotmail.com )

2 – De contractuele overeenkomst van Hans met Groen Links over het gebruik  van de beneden verdieping en het keukengedeelte van de eerste verdieping blijft voorlopig van kracht, ondanks de ziekte van Hans. Maar de contactpersoon met Groen Links is nu vervangen door Elly de Hartogh (ellydenhartogh@hotmail.com)