Mei 2015Urszula

In een karakteristieke boerderij, omringd door veel bomen en een prachtig uitzicht op de polder aan de rand van het dorpje Ter Aar in Z.-Holland, bezoek ik de ‘healer’ Urszula Nowak. Ze krijgt via mond op mond reclame honderden bezoekers uit het hele land vanwege hun zowel lichamelijke als psychische problematiek. Bezoekers met een verschillend niveau van bewustzijn en uit diverse beroepsgroepen, niet in de laatste plaats ook uit het (soms hectische) bedrijfsleven, voorts ook lichtwerkers, therapeuten, ‘healers’ en readers met hun eigen proces van heelwording.

Haar praktijk ‘Veldweg’ bloeit. Ik ben vanuit het Leidse benieuwd naar haar formule, waardoor zelfs ernstig zieke mensen genezen en transformeren, zodat bij mij de vergelijking met een soort Jomanda opkomt. Glimlachend wuift ze die overeenkomst wat weg, toevoegend: ‘Mijn manier van werken is anders’. Op wat dan haar formule is, antwoordt ze: ’Via reading (het lezen van energie) de oorzaak van de fysieke en/of emotionele klacht te ontdekken en daarna die oorzaak met diverse technieken energetisch te helen, waarbij fundamenteel is de betrokkenheid van de cliënt bij zijn eigen proces en bewustzijns-ontwikkeling’.

‘Deed Jomanda dit alles met wat een universiteitsonderzoek witte magie noemt, dan niet?’, zo is m’n reactie. ‘Ik wil niet oordelen over Jomanda, zij deed best goed werk en heeft veel mensen geholpen in haar publieke optredens, maar we leven nu in de tijd van de spiritualiteit. Een tijd waarin we ontdekken dat het goddelijke niet iets van bovenaf is, laat staan iets buitenwerelds, maar in wezen overal is en werkt, ja ook in ons zelf zit, zij het vaak slapend of sluimerend’. Urszula voegt toe:’ Vooral belangrijk in mijn formule is, dat een ieder contact kan maken met het eigen licht en tegelijk met het licht van het universum. Ik stimuleer dat mensen zich bewust worden van de Bron in zichzelf en ook van het feit dat hun ziel zich veilig moet voelen in het lichaam en zij zo kunnen werken aan hun zelfgenezing’.

Biofotonen‘Zelfgenezing? Maar hebben mensen met problemen niet vaak een laag zelfbeeld’, vraag ik. ‘Ja zeker, daar draait het bij mijn coaching en healing juist om. De basis van genezing is verantwoordelijkheid nemen voor je innerlijke kind, dat in of door opvoeding soms bang of klein is gemaakt’, reageert Urszula, er lachend aan toevoegend: ‘Ik zeg vaak tegen m’n cliënten, de wereld wacht op je, geloof in je eigen grootheid, dus in je eigen innerlijke of goddelijke kracht’.

Geloven in je eigen (goddelijke) kracht?
‘Maar kom ik dit behalve recent bij Mandela, met zijn gevleugelde woorden: – onze grootste angst is helaas juist ons krachtig zijn – , ook niet tegen bij de Jezusgestalte, die een genezen persoon er op wees dat hij dit te danken heeft aan zichzelf, nl. aan z’n vertrouwen of geloven in het goddelijke op ons levenspad?’, is m’n tegenreactie.

‘Ik ben sinds een tiental jaren boeddhist, kom uit een Pools weinig met de bijbel levend katholiek gezin en weet dus niet te veel van de ‘wonder’-genezingen van Jezus. Maar u heeft gelijk, Jezus handelde ook vanuit de eenheid met onze Bron en wees ons er op hetzelfde te doen. Misschien sta ik er te weinig bij stil dat m’n formule in wezen iets universeels is, maar dat die in de tijd vaak wegzinkt en dan ineens weer opkomt en dat Jomanda in die zin een recente baan-breekster was voor het weer doen aan zelfgenezing via het contact maken met de universele krachten.

De methode van zelfheling is van belang’, zo vervolgt Urszula, ‘omdat bewustzijns-ontwikkeling, dus het innerlijk doorgroeien na het genezen van een ziekte of de oplossing van een probleem gaande blijft, maar vooral dat op elk moment dat dit nodig is, je je zelf-heling weer kunt stimuleren. Het helpen aanboren van je innerlijke vermogen bij een bezoek aan mij werkt dus door, ook omdat bij de ‘healing’ verruiming van bewustzijn een grote rol speelt. Lichaam en geest zijn in wisselwerking met elkaar, maar vaak blijkt dat de transformatie van het lichaam (wat) langzamer gaat dan die van de geest. 

Biofotonentherapie
Daarom werk ik ook met de vooral in de VS populaire Biofotonen Therapie via de chiren, een door Johan Boswinkel in Nieuw-Zeeland ontwikkeld apparaat, dat via het meten van acupunctuurpunten op handen en voeten de blokkades maar vooral de oorzaak van de klachten vaststelt, maar tevens het immuunsysteem van de betrokkene aan het werk zet. Ik ben hier blij mee, omdat cellen uit licht bestaan en dit apparaat de cellen juist met licht benadert en corrigeert. Dit sluit dus prima aan bij m’n formule waarmee ik, zoals ik al zei, probeer de clienten in contact te laten komen met hun eigen licht en tevens met het Licht van het universum’.

Urszula heeft, zo begrijp ik, op deze manier ook door het reguliere circuit opgegeven cliënten kunnen helpen zich zelf te helpen, ook al wil ze daar niet te veel over praten, omdat ze meent slechts te hebben gefungeerd als brug in het proces van zelfheling. Ook begrijp ik, dat mensen die zware of stress veroorzakende functies bekleden nog wel eens een 2e of 3e keer terugkomen om weer wat bij te tanken. Maar ze meent dat vandaag, – naast het benutten van het reguliere circuit, waar ze absoluut niet op wil afgeven (ze vindt het jammer, als dat soms over en weer wel gebeurt) -, elk mens zijn/haar heling zelf ter hand moet gaan nemen via de bovengenoemde formule al of niet met steun, waarbij bedacht moet worden, dat er overal in het land coachen zijn zoals ik’, zegt ze.

Urszula heeft overigens net als haar dochter de ‘reconnection healer’ Elina Esveld, die mede haar praktijk in meerdere opzichten draagt, diverse opleidingen gevolgd. Om te beginnen die van Intuïtieve Ontwikkeling en Healing bij het Centrum voor Intuïtieve Creatieve Ontwikkeling in Utrecht, ooit opgericht door de Amerikaanse Mary Denaro . Tenslotte wil Urszula nog kwijt dat de mens ‘een vrije geest heeft. Dus vrij is om keuzes te maken, ook in het contact maken met je eigen kracht, ook wel je eigen Bron van licht, althans de vrijheid heeft zelf keuzes te maken. En al of niet te gaan beseffen dat alles aanwezig is in iedereen. Intuitieve ontwikkel-ing helpt ons in die zin op ons levenspad’, meent ze. Dat de coach, healer en reader Urszula het interview afsluit met deze spiritueel overkomende uitspraak, komt wellicht, omdat ze als transmedium extra contact heeft met de onzichtbare wereld.